keskiviikko 12. elokuuta 2015

Buildlink ja käyttäjälähtöisyys

Buildlinkissä panostetaan käytettävyyteen

Kautta tietotekniikan historian erilaisten ohjelmistojen käyttöliittymät ja käytettävyys ovat asettaneet haasteita niiden kehittäjille ja loppukäyttäjille. Perinteisesti (ja ikävä kyllä monesti vieläkin) teknologiset ratkaisut ovat olleet kehittäjälähtöisiä ja toimineet "paremmin" insinöörien ja nörttien käsissä. Paineet käytettävyyden kehittämiseen ja parantamiseen ovat kasvaneet kuluttajien ja käyttäjien valintamahdollisuuksien lisääntyessä. Palveluiden käytön yksinkertaisuus ja helppous ovat ensisijaisia kriteereitä otettaessa uusia palveluita käyttöön.

Kun käyttäjä on tietoinen mitä palvelulla voi tehdä seuraavaksi tulee automaattisesti kysymys kuinka asioita tehdään. Ensimmäiset käyttökerrat ovat yleensä haasteellisimpia oli kysymys sitten tuotannonohjauksen järjestelmästä tai mobiilipelistä. Toisaalta käyttö voi olla helppoa mutta muuten työlästä mikä asettaa haasteita palveluiden "rutiinikäytölle".

Käyttäjälähtöisyys 


Verkkopalveluissa käyttäjälähtöisyys tarkoittaa useiden eri asioiden huomioonottamista.  Käyttäjillä on käytössä erilaisia laitteistoja, joilla palvelua käytetään.

Modernit mobiililaitteet ovat jo useamman vuoden ajan olleet tehokkaita tietokoneita, joiden näytöt ovat riittävän suuria erilaisten tekstien ja kuvien hyödyntämiseen. Niiden perusvarustukseen kuuluu Internet-verkkoyhteys ja selainohjelmisto verkkoon pääsemiseksi.

Yhteysnopeuden ja laitteistojen osalta käyttäjien valmiudet hyödyntää verkon palveluita ovat hyvät.  Varsinkin nuoremmat käyttäjät ovat sinut mobiililaitteiden kanssa. 


Buildlinkissä käytettävyyteen on panostettu monin eri tavoin

  • Tuki eri päätelaitteissa esitettäville sisällöille (responsiiviset sivustot). 
  • Selainpohjainen. Ei erillisten ohjelmistojen asentamista. Palvelussa tosin voidaan hyödyntää mobiilikoodeja, jotka edellyttävät QR-koodilukijan.
  • Selkeä käyttöliittymä, jossa kaikki keskeiset palveluresurssit ovat näkyvissä. Kiinteistöihin siirtyminen joko karttanäkymästä tai valintalistasta.
  • Yksinkertaiset sivustot, jotka toimivat samalla logiikalla.
  • Asiayhteyteen liitetyt ohjeistukset (ns. case sensitive -ohjeistus). 
  • Tuki mobiilikoodeille, joiden avulla käyttäjät voivat siirtyä nopeasti eri palveluihin. 

Käytettävyys ja kustannussäästöt


Palveluiden käytettävyydellä on suorat vaikutukset kustannuksiin. Helppokäyttöisillä ja virtaviivaisilla palveluilla voidaan tehdä merkittäviä säästöjä. Vaikeissa ja monimutkaisissa järjestelmissä käyttöönoton kustannukset nousevat helposti suuremmiksi kuin mitä itse teknologinen palvelu maksaa.

Kustannuksia aiheuttavat mm.

  • koulutus ja perehdyttäminen (erityisesti palveluiden käyttöönottovaiheessa)
  • virhetoiminnot (käyttäjä toimii eri tavalla kuin on tarkoitettu)
  • suoritustilanteessa asioita pitää pystyä tekemään helposti ja nopeasti (käyttäjien tekemät toimenpiteet kertautuvat erilaisissa rutiinitoiminnoissa)

Käytettävyydellä on myös monia psyko-sosiaalisia ulottuvuuksia. Helppokäyttöisillä ja joustavilla palveluilla on vaikutusta työn mielekkyyteen ja sitä kautta esimerkiksi käyttäjän motivaatioon.  Käyttäjät saattavat jopa pelätä teknisiä järjestelmiä mikä aiheuttaa merkittävää kitkaa työhön ja sen suorittamiseen. Helppokäyttöiset ja joustavat palvelut lisäävät käyttäjän kokemaa turvallisuutta.

Buildlink  - todella helppoa ja virtaviivaista

Buildlinkissä käyttäjä 1) kirjautuu palveluun, 2) siirtyy pääsivulle (hallintapaneeli) ja 3) hyödyntää kiinteistökohtaisia palveluita.
Kaikki tietoresurssit on liitetty haluttuihin kiinteistöihin, joihin siirtymien on tehty helpoksi (kiinteistöt kartalla, kiinteistölista tai mobiilikoodi, jolla käyttäjä ohjautuu juuri haluttuun tietoresurssiin). Tarvittaessa oikealla on valikko, josta kaikki palvelut löytyvät.

Buildlink näkymät ovat selkeitä ja loogisia. Käyttäjä selviää perustoiminnoista ilman sen suurempaa opastusta. Käyttäjän tarvitsee ainoastaan tietää missä kiinteistössä hän toimii ja mitä tietoresursseja hän haluaa siellä hyödyntää.

"Olemme saaneet runsaasti käyttäjäpalautetta, jonka pohjalta käyttöliittymiä on kehitetty. Monipuolisuuteensa nähden käyttöliittymää on pidetty helposti omaksuttavana ja selkeänä."Tuomo Paakkanen, CEO (Buildlink Oy)