torstai 30. heinäkuuta 2015

Buildlink - mobiilikoodit kiinteistöissä


Mobiililaitteet ovat yhä useammalle käyttäjälle ainoa käyttöliittymä verkkoon. On arvioitu että tiettyjä tietoverkkopalveluita hyödynnetään jo nykyisellään mobiililaitteiden avulla enemmän kuin esimerkiksi tietokoneilla.

Yleisenä lähtökohtana on se, että kiinteistöissä asioivat asukkaat tai huolto- ja ylläpitohenkilöstö omistavat mobiilipäätelaitteen ja heillä on hyvät valmiudet hyöntää mobiilipalveluita.

Lukuisat verkkopalvelut aiheuttavat informaatiotulvan


Informaation suuri määrä ja tietotulva ovat asettaneet käyttäjät asemaan, jossa halutun informaation löytäminen edellyttää etsimistä ja sen löytäminen saattaa olla hankalaa. Monesti tilanne on sellainen, että tietoa on saatavilla verkossa mutta käyttäjä ei pysty hyödyntämään sitä riittävän helposti.

Myös mobiililaitteiden käyttöön liittyy haasteita. Vaikka mobiililaitteet ovat yhä helppokäyttöisempia niin tekstin kirjoittaminen niillä ei ole helppoa. Varsinkin pitempien tekstien ja verkko-osoitteissa olevien erikoismerkkien näppäily tuottaa helposti kirjoitusvirheitä ja vie aikaa.

Verkkopalveluiden kehittäjien ja palveluntarjoajien tulee ottaa huomioon mobiilipalveluiden käytettävyyteen liittyvät asiat. Enää ei riitä se, että palvelut ovat "jossakin" verkkosivuilla vaan tietoresursseihin tulee olla suora pääsy (ns. täsmäpalvelut).

Mobiilikoodit ovat tehokas palvelukanava

Mobiilikoodien avulla käyttäjä voidaan ohjata suoraan halutun tietoresurssin äärelle. Näin tiedon tarjoaja voi varmistaa sen, että käyttäjälle välittyy juuri oikea informaatio tai palvelu. Käyttäjän ei tarvitse erikseen navigoida tai kirjoittaa verkko-osoitteita päästäkseen tietoresursseihin.

Mobiilikoodit soveltuvat kaikille sidosryhmille, sillä niitä voidaan hyödyntää kaikilla päätelaitteilla (kännykät, tabletit, tietokoneet).

Mobiilikoodit mahdollistavat digitaalisten palveluiden ja informaation kustannustehokkaan liittämisen fyysisiin kohteisiin (IoT, Internet of Things).

Mobiilikoodien (QR ja NFC koodit) käyttö on helppoa ja nopeaa. Käyttäjä käynnistää QR-mobiilikoodien lukuohjelman, lukee mobiilikoodin päätelaitteellaan ja ohjautuu haluttuun palveluun.  NFC-mobiilikoodien osalta käyttö on vielä virtaviivaisempaa - käyttäjä vie puhelimen koodin päälle ja ohjautuu haluttuun tietoresurssiin.Kuva. Buildlink QR-mobiilikoodi.


Yhä useampi käyttäjä tietää mitä mobiilikoodit ovat ja osaavat hyödyntää niitä. Tarvittaessa mobiilikoodeihin voidaan liittää käyttötarkoitusta palvelevia lisäohjeita. Myös kiinteistön ilmoitustaululle tai siellä sijaitseviin kohteisiin voidaan laittaa ohjeistus, jolla kerrotaan mobiilikoodeista sekä niihin liittyvistä palveluista.

Mobiilikoodit palveluntarjoajalle 

Yritykset voivat liittää eri kiinteistöihin tai sinne sijoitettaviin laitteisiin, koneisiin ja välineisiin mobiilikoodit jo palveluiden tuotanto/jakeluvaiheessa.

Kohteisiin voidaan liittää monipuolisesti informaatiota kuten esimerkiksi teknisiä dokumentteja, käyttöohjeita, asennusohjeita tai niihin voidaan kerätä käyttäjien kirjaamaa tietoa (huoltohistoria, asiakaspalautteet).

Laitteistoja valmistava yritys toimittaa laitteistoja ympäri maailmaa oleviin kiinteistöihin.  Laitteistojen kieliversioidut käyttöohjeet, huoltohistoria ja eri sidosryhmille osoitettavat palaute- ja viestintäkanavat voidaan liittää kohteisiin mobiilikoodeilla. Kaikki tiedot ja palautteet saadaan liitettyä juuri oikeaan kohteeseen. 
Kiinteistöjen huoltoyritys voi sijoittaa mobiilikoodeja sinne missä varsinainen huolto tapahtuu. Huoltomies voi lukea mobiilikoodin jolla hänelle välittyy kaikki kiinteistöön liittyvät dokumentit ja tehtävät (huoltokirjat). Esimerkiksi erilaiset mittarit voidaan koodittaa, jolloin toimenpiteet kohdistuvat juuri oikeaan kohteeseen. Tämä nopeuttaa toimintaa sekä vähentää virhemahdollisuuksia.
Isännöintiyrityksissä mobiilikoodeilla voidaan jakaa kiinteistöihin liittyviä tiedotteita ja dokumentteja sekä kerätä asiakaspalautetta. Yhdistettynä Buildlink-verkkopalveluihin isännöitsijä saa hyvän kokonaiskuvan mitä kiinteistöissä tapahtuu ja voi seurata reaaliaikaisesti kiinteistöissä tapahtuvaa toimintaa.
Buildlink palvelu tukee suoraan mobiilikoodien käyttöä, joskin koodit voidaan laittaa osoittamaan myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin. Kaikkien koodien käyttöastetta voidaan seurata, mikä tuottaa arvokasta tietoa palveluiden kehittämistä silmälläpitäen.Tuomo Paakkanen, CEO (Buildlink Oy)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti